Traktor Vännerna

TraktorVännerna

 

Kontaktuppgifter

 

Ordförande

PerOve Persson

070-533 30 67

traktorpoppen@gmail.com

mandatperiod 2018-2020

(ordf. 2018-2019)

 

Vice ordförande

Lennart Persson

070-794 58 28

lennart.persson@bjarenet.com

mandatperiod 2018-2020

 

Kassör

CarlEric Ringblom

070-676 10 28

alarod@live.se

mandatperiod 2017-2019

 

Sekreterare

Magnus Lundh

070-417 62 17

magnus.lundh@bjarenet.com

mandatperiod 2018-2020

 

Ledamot

Britta Lindberg

070-544 58 92

britta.lindberg@telia.com

mandatperiod 2017-2019

 

Ledamot

Rasmus Glifberg

073-443 36 32

glifberg@hotmail.se

mandatperiod 2018-2020

 

Suppleant

PerGöran Persson

 

Suppleant

LarsIngvar Larsson