Traktor Vännerna

TraktorVännerna

TraktorVänner

 

Våren närmar sig med stormsteg och snart är det dags att plocka ut

traktorerna för att köra på våra Cruisingar, Träffar och Plöjardagar mm.

- Viktigt är då att tänka på är att sätta säkerheten förstahand.

 

För att få deltaga i våra aktiviteter kvävs att -

  • Ditt aktuella fordon är Trafikförsäkrat
  • Att du har körkort för aktuellt fordon
  • Att du är nykter
  • Att du följer gällande lagar och regler

 

TraktorVännerna ansvarar inte för deltagarnas ev. felaktiga agerande.

 

 

 

 

Kontaktuppgifter

 

Ordförande

PerOve Persson

070-533 30 67

traktorpoppen@gmail.com

mandatperiod 2018-2020

(ordf. 2019-2020)

 

Vice ordförande

Lennart Persson

070-794 58 28

lennart.persson@bjarenet.com

mandatperiod 2018-2020

 

Kassör

PerGöran Persson

076-861 21 60

mandatperiod 2019-2021

 

Sekreterare

Magnus Lundh

070-417 62 17

magnus.lundh@bjarenet.com

mandatperiod 2018-2020

 

Ledamot

CarlEric Ringblom

070-676 10 28

alarod@live.se

mandatperiod 2019-2021

 

Ledamot

Britta Lindberg

070-544 58 92

britta.lindberg@telia.com

mandatperiod 2019-2021

 

Ledamot

Rasmus Glifberg

073-443 36 32

glifberg@hotmail.se

mandatperiod 2018-2020

 

Suppleant

LarsIngvar Larsson

070-670 05 86

 

Suppleant

JanErik Andersson

0411-712 40