Traktor Vännerna

 

Kontaktuppgifter

 

Ordförande

PerOve Persson

070-533 30 67

traktorpoppen@gmail.com

mandatperiod 2016-2018

(ordf. 2017-2018)

 

Vice ordförande

Tor Lasson

070-598 00 94

tor.lasson@telia.com

mandatperiod 2017-2019

 

Kassör

CarlEric Ringblom

070-676 10 28

alarod@live.se

mandatperiod 2017-2019

 

Sekreterare

Magnus Lundh

070-417 62 17

magnus.lundh@bjarenet.com

mandatperiod 2016-2018

 

Ledamot

Lennart Persson

070-794 58 28

lennart.persson@bjarenet.com

mandatperiod 2016-2018

 

Ledamot

Britta Lindberg

070-544 58 92

britta.lindberg@telia.com

mandatperiod 2017-2019

 

Ledamot

Rasmus Glifberg

073-443 36 32

glifberg@hotmail.se

mandatperiod 2016-2018