Traktor Vännerna

TraktorVännerna

TraktorVänner


Snart är det vår igen och det dags att plocka ut traktorerna för

att köra på våra Cruisingar, Träffar och Plöjardagar mm.

- Viktigt är då att tänka på är att sätta säkerheten första hand.


           För att få deltaga i våra aktiviteter kvävs att -

  • Ditt aktuella fordon är Trafikförsäkrat
  • Att du har körkort för aktuellt fordon
  • Att du är nykter
  • Att du följer gällande lagar och regler


TraktorVännerna ansvarar inte för deltagarnas ev. felaktiga agerande.

    Kontaktuppgifter


Ordförande

PerOve Persson

070-533 30 67

traktorpoppen@gmail.com

mandatperiod 2022-2024

(ordf. 2022-2023)


Vice ordförande

Lennart Persson

070-794 58 28

lennart.persson@bjarenet.com

mandatperiod 2022-2024

(v.ordf. 2022-2023)


Kassör

PerGöran Persson

076-861 21 60

pellegpersson@hotmail.com

mandatperiod 2021-2023

(kassör 2022-2023)


Sekreterare

Magnus Lundh

070-417 62 17

magnus.lundh@bjarenet.com

mandatperiod 2022-2024

(sekr. 2022-2023)


Ledamot

LarsIngvar Larsson

lars.ingvar.larsson@telia.com

070-670 05 86

mandatperiod 2021-2023


Ledamot

Britta Lindberg

070-544 58 92

britta.lindberg@telia.com

mandatperiod 2021-2023


Ledamot

Rasmus Glifberg

073-443 36 32

glifberg@hotmail.se

mandatperiod 2022-2024


Suppleant

LarsOlof Glifberg

mandatperiod 2022-2023


Suppleant

Carina Frostensson Jonson

mandatperiod 2022-2023