Protokoll

TraktorVännerna

MÖTESPROTOKOLL FÖR TRAKTORVÄNNERNA


    Kontaktuppgifter


Ordförande

PerOve Persson

070-533 30 67

traktorpoppen@gmail.com

mandatperiod 2020-2022

(ordf. 2020-2021)


Vice ordförande

Lennart Persson

070-794 58 28

lennart.persson@bjarenet.com

mandatperiod 2020-2022

(v.ordf. 2020-2021)


Kassör

PerGöran Persson

076-861 21 60

pellegpersson@hotmail.com

mandatperiod 2019-2021

(kassör 2020-2021)


Sekreterare

Magnus Lundh

070-417 62 17

magnus.lundh@bjarenet.com

mandatperiod 2020-2022

(sekr. 2020-2021)


Ledamot

LarsIngvar Larsson

lars.ingvar.larsson@telia.com

070-670 05 86

mandatperiod 2020-2021


Ledamot

Britta Lindberg

070-544 58 92

britta.lindberg@telia.com

mandatperiod 2019-2021


Ledamot

Rasmus Glifberg

073-443 36 32

glifberg@hotmail.se

mandatperiod 2020-2022


Suppleant

JanErik Andersson

0411-712 40

mandatperiod 2020-2021


Suppleant

LarsOlof Glifberg

mandatperiod 2020-2021